189-2553-8006

DJL75

DJL75模块连接器具有连接可靠,插拨柔和,接触电阻低,通载电流高,性能优良等特点;

该模块连接器采用了技术先进的单叶回转双面式线簧插孔和冠簧插孔为接触件,因而使产品具有高动态接触可靠性;

同时该产品的接触件采用镀金或镀银表面处理;插头装插针,插座插插孔,其端接方式在有压接型;

注:冠簧材料选用的是高弹性,高强度的镀青铜。采用冠簧结构的插孔具有平滑圆孤接触面,插拔柔和,同时能保证接触面,所以采用冠簧结构的插孔接触电阻低,温升小,而且搞震,抗振能力很高,因而采用冠簧结构的产品具有高动态接触可靠性。

李小姐 :18925538006(连接器/线束)
立即咨询

产品参数

1.jpg
   1.jpg    3.jpg
   2.jpg    3.jpg    4.jpg
   5.jpg

6.jpg    
   7.jpg    
   8.jpg

9.jpg   
   
   14.jpg
   15.jpg
   16.jpg
   17.jpg
   18.jpg
   19.jpg